Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV Lakvision TV
Dramas Info - නාට්‍ය තොරතුරු
1 2 3 view all
Lakvision Teledrama
1 2 3 view all
News - ප්‍රවෘත්ති
1 2 3 view all
The Voice Teens Sri Lanka
1 2 3 view all
Movie Info - චිත්රපට තොරතුරු
1 2 3 view all
Reality Shows - රියැලිටි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Cookery programmes ආහාර පිසින වැඩසටහන්
1 2 3 view all
LakvisionTV Italy - ලක්විෂන් ඉතාලි
1 2 3 view all
Music Programes - සංගීත වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Live Musical Shows - සජීවී ප්‍රසංග
1 2 3 view all
Comedy - විහිළු කතා
1 2 3 view all
Sinhala Hadakau හඬ කැවූ නාට්‍යය
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1445 views
view all items
From Rupavahini
Posted by LakvisionTV
106 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
2158 views
view all items
From Rupavahini
Posted by LakvisionTV
186 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
1900 views
view all items
Political Programs - දේශපාලන වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Entertaining Programes විනෝදාස්වාද
1 2 3 view all
Paara Dige - පාර දිගේ
1 2 3 view all
Ralla Weralata Adarei - රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි
1 2 3 view all
Siyatha TV Dramas සියත ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Divithura - දිවිතුරා
1 2 3 view all
Derana TV Dramas ටීවී දෙරණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Neela Pabalu - නීල පබළු
1 2 3 view all
Hiru TV Tele Dramas - හිරු ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
ITN Dramas - ස්වාධීන රූපවාහිනි ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Kiya Denna Adare Tharam - කියා දෙන්න ආදරේ තරම්
1 2 3 view all
Rupavahini Dramas රූපවාහිනී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Swarnavahini Dramas ස්වර්ණවාහිනී නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sirasa TV Dramas සිරස ටීවී ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Sangeethe - සංගීතේ
1 2 3 view all
Deweni Inima - Teledrama
1 2 3 view all
TV1 Tele Drama - ටීවී1 නාට්‍යය
1 2 3 view all
Me Adarayai - Tele Drama
1 2 3 view all
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
11366 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4325 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
4236 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3342 views
view all items
From Sirasa TV
Posted by LakvisionTV
3829 views
view all items
Astrology - ලග්න පලාපල
1 2 3 view all
MP3 Song - සිංහල සිංදු
1 2 3 view all
Complete Dramas සම්පූර්ණ ටෙලි නාට්‍යය
1 2 3 view all
Radio Programes - ගුවන් විදුලි වැඩසටහන්
1 2 3 view all
Dharma Deshana - ධර්ම දේශනා
1 2 3 view all
Music Videos - සිංහල සිංදු වීඩියෝ
1 2 3 view all
Discussions & Documentary Edutainment
1 2 3 view all
Sinhala Movie - සිංහල චිත්‍රපට
1 2 3 view all
Tamil Programes
1 2 3 view all
Advertisement
Ada Derana News

The employees of the National Water Supply Drainage Board (NWSDB) are engaging in an 8-hour strike today (March 23). MORE..

23 Mar 2023 (11:15 AM)

The long-awaited first batch of imported eggs arrived in Sri Lanka early this morning (March 23), Sri Lanka State Trading (General) Corporation chairperson T.A.D. Ranjith says. MORE..

23 Mar 2023 (10:19 AM)

The Department of Meteorology says showers or thundershowers can be expected in parts of Sabaragamuwa, Central, Uva, Southern and North-Central provinces in the afternoon or at night. MORE..

23 Mar 2023 (9:46 AM)

President Ranil Wickremesinghe said that due to the public sector engaging in business activities, the money that was available for the construction of 100 projects similar to the Mahaweli during the past decades, has been destroyed. MORE..

22 Mar 2023 (11:47 PM)

The United Nations and the United States led calls Wednesday for Uganda s President Yoweri Museveni to reject what has been labelled an "appalling" anti-gay bill. MORE..

22 Mar 2023 (10:57 PM)

The bacteria-born disease Listeriosis can cause complications for individuals with weakened immunity, says the Health Promotion Bureau. MORE..

22 Mar 2023 (10:00 PM)

The new Crescent moon of the month of Ramadan has not been sighted in Sri Lanka this evening (22), according to the Colombo Grand Mosque. MORE..

22 Mar 2023 (9:47 PM)

Member of Parliament Mahindananda Aluthgamage has ben appointed as the Chair to the Sectoral Oversight Committee on National Economic and Physical Plans. MORE..

22 Mar 2023 (9:09 PM)

A recent research conducted by ECA International has revealed that Sri Lanka , amongst a few other countries, saw the largest increase in expense for travellers. MORE..

22 Mar 2023 (8:57 PM)

The Colombo High Court today (22 March) sentenced a man to life imprisonment for the possession and trafficking of drugs. MORE..

22 Mar 2023 (8:01 PM)

The contribution of non-governmental higher education institutes and the opportunities available to make the sector more efficient were discussed at length at a recent meeting held by the Parliamentary Select Committee. MORE..

22 Mar 2023 (7:55 PM)

The Supreme Court has fixed for consideration on August 04, a petition which was filed requesting the dismissal of the decision taken by the Court of Appeal to dismiss a writ petition filed against the electricity tariff hike without taking it up for consideration. MORE..

22 Mar 2023 (7:46 PM)

Two persons from the same family were killed in a road accident involving a motorcycle and a lorry last evening (21 March). MORE..

22 Mar 2023 (7:01 PM)

The report of the investigation carried out by the Auditor General regarding several facts that led to the current economic crisis in the country, has been filed before the Supreme Court. MORE..

22 Mar 2023 (6:33 PM)

A report launched on the eve of the first major U.N. conference on water in over 45 years says 26% of the world s population doesn t have access to safe drinking water and 46% lacks access to basic sanitation. MORE..

22 Mar 2023 (5:27 PM)

During his speech in Parliament this morning (22 March), after tabling the International Monetary Fund (IMF) agreement, President Ranil Wickremesinghe stated that the programme will be reviewed every six months. MORE..

22 Mar 2023 (5:08 PM)

The Kesbewa Magistrate s Court has ordered fines to be imposed on a group of vendors who had sold consumer goods including eggs at higher rates than the government s control price. MORE..

22 Mar 2023 (4:42 PM)

President Ranil Wickremesinghe has requested for the Opposition s support towards rebuilding Sri Lanka from its ongoing crisis, despite their conflicting political views. MORE..

22 Mar 2023 (4:34 PM)

President Ranil Wickremesinghe has stated that the salaries and pensions of public servants will be revised in the future, in line with the inflation rates. MORE..

22 Mar 2023 (3:57 PM)

The school cut-off marks of the 2022 Grade 5 Scholarship Examination have been released by the Ministry of Education. MORE..

22 Mar 2023 (3:21 PM)

Resource : Ada Derana